+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Дългосрочен сервизен договор

Абонаментен договор

Договор, съгласно който нашия сервизен център се ангажират с пълна техническа поддръжка на доставеното оборудване с извършване на дейности по поддръжката и, ако е необходимо, за ремонт. В допълнение към посещения за поддръжка, договорът може да включва и месечни (или тримесечни) посещения на сервизен специалист за проверка и настройките на оборудването.

При поискване

Договор, съгласно който нашият сервизен център се ангажира с поддръжка или ремонт на предоставеното оборудване само в случай на необходимост. Тази форма на договор включва посещение на наш сервизен специалист само по ваша заявка и се заплаща само за свършената сервизна дейност.

Еднократно изпълнение на сервизна дейност

Провежда се поддръжка на оборудването в съответствие с инструкциите на производителя.

Извършват се ремонтни работи в случай на авария или повреда на оборудването.

Консултация със специалисти

Безплатна консултация от нашите специалисти по телефон или електронна поща.

Програма „Замяна на старо оборудване с ново“

Аркон може да ви достави ново маркировъчно оборудване като изкупи обратно вашия стар принтер Domino. За повече информация относно тази програма, моля свържете се с нас.