+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Продуктова маркировка – маркиращо оборудване Domino

Маркирането на продуктите се прави, за да се опростят процедурите за идентификация на стоките по време на транспортиране и продажба. Чрез баркодовете и другите условни обозначения се подава в криптиран вид определена важна информация за даден продукт.

Като правило, маркировката съдържа редица традиционно указани сведения:

  • Наименование на продукта;
  • Тегло с или без опаковка;
  • Дата на производство на продукта, както и срок на годност на хранителните продукти;
  • Кратка информация за производителя ;
  • Начална и крайна точка на транспортиране;
  • Установените правила за превоз на товари;
  • Информация за превоз на опасни товари, ако стоките са класифицирани като такива.

Маркировката трябва да се извършва със специални водоустойчиви мастила, за да се избегне нежелано увреждане на надписа или продукта. Съвременното оборудване гарантира максимално бързо и качествено нанасяне на маркировка. Британската компания Domino произвежда професионални маркиращи принтери, използвайки най-новите технологии, които позволяват ефективно свързване дори и към производствени линии с висока скорост. Оборудването на производителя може да се раздели на няколко големи групи.

За принтера

Принтерите Domino нанасят мастиленоструйна маркировка, устойчива на въздействията на околната среда.

Мастиленоструйните принтери се отличават с надеждност и ниски разходи за поддръжка, тъй като използват минимални количества консумативи поради малкия си разход.

Мастиленоструйните принтери могат да нанасят маркировка върху почти всякакви повърхности. Оборудването има компактни размери, което прави възможно да бъде вградено в различни производствени линии, включително високоскоростни.