+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Етикетиращо оборудване Intrex Set1101

Етикетиране на цилиндрични продукти с възможност за позициониране на етикета.

Тази система е предназначена за прецизно лепене на етикети върху цилиндрични продукти, както по периметъра, така и върху части от периметъра с помощта на един или повече етикети. Системата е предназначена както за самостоятелна работа, така и като част от линията. Системата се използва за етикетиране и на пълни и на празни цилиндрични опаковки, бутилки, спрейове, кутии и т.н., където качеството и точността на етикетирането са на първо място. Дизайнът на трите притискащите ролки ги прави лесен за работа и ви позволява бързо да рестартирате системата за работа с различни продукти.