+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

За технологията

Технологията се използва за отпечатване на големи шрифтове върху всякакъв материал и се основава на принципа на действие на клапанно-струен печат. Специални дюзи, оборудвани с клапани създават капката под влияние на повишеното налягане, при което продължителността на отваряне на клапана формира размера на капката. Дюзите на печатащата глава са разположени една над друга и при преминаване на опаковката формират матрично изображение.

Едросимволен клапанен печат

Едросимволните клапанни принтери Macrojet, Case Сoder и C-серия са специално създадени за печат на големи символи върху външни опаковки, така че да отговарят на всички специфични изисквания на крайния потребител. Macrojet и CaseCoder могат да работят с мастила на водни и маслена основа, както и на основата на разтворител (Macrojet).

Масиленоструйните клапанни технологии могат да печата както на неравни, така и на гладки повърхности: гофрирани опаковки, торби, гума, метал, PVC.

Мастиленоструен клапанен печат – как работи

Тази технология за печат използва множество дюзи, всяка една от които е оборудвана със свой клапан и се управлява самостоятелно. Клапаните се отварят и затварят независимо един от друг, формирайки единични капки мастило, изпръсквани под налягане. Докато продукта преминава пред печатащата глава, тези капчици образуват на повърхността му матрични символи и изображения.

Основни преимущества

  • Малки разходи за отпечатване на прости данни: дата, час и текст
  • Лесна експлоатация и поддръжка
  • Мастилото се подава към главата под непрекъснат натиск, което гарантира безотказен печат