+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Новото поколение принтери за първична маркировка използват уникалната, интелигентна система i-Tech, която намалява производствените разходи и значително улеснява работата.

   

   

Без необходимост от сервиз — интелигентна технология

Новият модул Qube премахва необходимостта от сервизно обслужване: Базиран в самата I-Tec мастилена система, революционният Qube модул съдържа работното мастило и мастилените филтри. Смяната на Qube модула е нещо, което всеки оператор може да извърши за по-малко от 10 минути.

Интелигентна технология: Принтер A420i постоянно следи режима на разход на мастилото и разредителя и прогнозира тяхната своевременна подмяна.

Повишаване на цялостната ефективност на оборудването (OEE): Технологията CleanFill позволява лесна и безопасна смяна на касетата, без да се прекъсва работата на принтера. По-големият обема на касетата с разредител удължава работата на принтера между смяната на консуматива.

Лесна интеграция дори и в сложни производствени линии

Универсалност: Поредица разширения на потребителския интерфейс позволяват широко приложение и лесен контрол едновременно на няколко принтера: вградени интерфейси, дистанционно управление и Web сървър, стандартни функции и мрежов протокол.

Достъпност: Лесна интеграция в сложни производствени линии с широк диапазон входове /изходи . Патентованата технология за скриптове позволява използването на специални функционални възможности без сложно кодиране.

Лесна експлоатация

Опростеност: QuickStep е уникална и опростена за оператора система, позволяваща бързото овладяване на принтера. Консумативите имат цветна маркировка за улеснение при всекидневна употреба.

Безопасност: Вградено управление на сигурността, което е съвместимо с GAMP4 за пълен контрол над ситуацията. Шаблони за съобщения и текстови полета ви позволяват безопасно да редактирате съобщението и при необходимост да се премахват грешките.

Ценим вашето време

Удобство: Просто натиснете един бутон и можете да започнете работа! Система Sure Start - нашата патентована печатаща глава с автоматично промиване на дюзата осигурява безпроблемно печатане.

Надеждност: В съчетание с усъвършенстваните системи за филтриране и модулация, принтер Domino A420i има печатаща глава със система за контрол на температурата и мастилената система, както и контрол на вискозитета на мастилото, за да се осигури надеждна и ефективна работа.

Непрекъснатост: След пуска, можете да оставите A420i да работи с пълна увереност, че принтерът ще ви осигури високо качество на маркировката и производителност.

DСпециални и традиционни мастила

Domino, разработени за оптимално употреба в различни отрасли, всеки от които има своите специфики.

Специални мастила, разработени за производителите на напитки, от неизмиващи се мастила, предназначени за опаковки за многократна употреба до мастила, устойчиви на околната среда.

Специални термохромни мастила, променящи цвета си, за консервната промишленост. Традиционни мастила с добра адхезия за печат върху PP и PE повърхности.

Специални мастила за хранително-вкусовата промишленост.