+359 2 9523933

Аркон България ЕООД

Domino A-серия CP

Domino A-серия CP

Принтерите А-серия СР могат да се използват в различни производства, например за номерация на билети, марки и подобни, нанасяне на ПИН-кодове и друга информация на пластмасови карти, маркиране на секретна информация и други. Принтера може да се ползва също така и за печат на информация от база данни при използването на външен контролер.

 Технически характеристики

  • Възможност за печат до 4-реда по матричен способ (матрици 7х5 и 9х5)
  • Възможност за печат във формат FreeForm
  • Възможност за PinPoint печат. Микропечат - дюза 40 микрона
  • Печат на различни символи и графики.

Общи данни

Размер на печатаща глава, мм 240х41х47 Размер на корпуса (неръждаема стомана) А200, мм 245х475х725 А400, мм 560х450х375 Тегло (зареден принтер) А200, кг 36 А400, кг 34 Дължана на кондуита, м 3 или 6

Мастилена система

  • Автоматичен контрол на модулацията, вискозитета, налягането.
  • Мастила на спиртна и водна основа, МЕК или ацетон. Мастилата могат да бъдат цветни, стандартни и светещи в ултравиолетов цвят.
  • Автоматично промиване.